JAK NÁM KUBA ROSTE?

Lékařská zpráva: 4 roky
Velmi obtížně se s chlapcem pracuje, vynucuje si, odměny na něj neplatí. Zdá se jako by všemu rozuměl, ale všemu vzdoruje.
Vývoj probíhá pomalu, nerovnoměrně a mnohdy stagnuje. Na velmi špatné úrovni je sebeobsluha, neobleče se, pije z kojenecké láhve, nenají se a neudrží hygienu. Vypadává mu dýchání pro vrozenou vadu hrtanu...

"Nebyl čas hledat nějaké informace, co nás čeká, co bude dál, ale hlavně nebyla možnost se s nikým poradit, nebyla rodina se stejným dítětem." říká maminka.