DELFINOTERAPIE

O DELFINOTERAPII

Delfinoterapie je jednou z forem terapií za pomoci zvířat (také animoterapie nebo zooterapie) a využívá pozitivního vlivu interakce s delfíny na osoby se zdravotním, sociálním a/nebo výukovým znevýhodněním. 

Můžeme říci, že delfinoterapie často pomáhá tam, kde ostatní metody selhaly. Díky této efektivitě se může pochlubit úspěchy i u klientů s neobvyklými syndromy, těžkým postižením nebo dosud úplnou neochotou komunikovat. 

Delfinoterapie kombinuje efekt psychologický (radost z kontaktu s delfíny, zájem o nové prostředí, relaxaci) s fyzickým (zážitek z plavání v bazénu, přirozený způsob rehabilitace, vysoká motivace k pohybu). 

Do delfinária proto přicházejí klienti s psychickými, fyzickými nebo kombinovanými potížemi, dále zejména zneužívané děti a další klienti, pro které je důležitý aspekt sociální. Zlepšuje se také efekt výchovy a vzdělávání.

PRŮBĚH TERAPIE

Teplota vody v bazénu s delfíny je cca 22°C. Pro udržení klienta v bazénu v teple je nezbytný neoprénový oblek do vody, proto každý klient dostane neoprén a bezpečnostní plovací vestu/pás. 

Klienta v bazénu doprovází certifikovaný delfinoterapeut, který absolvoval speciální školící program. 

Každý klient má svého terapeuta a delfína. 

Klienti jsou instruktorem pobízeni, aby plavali spolu s delfínem, objímali ho, hladili, políbili, apod. 

Delfíni pomáhají klientovi se stabilitou ve vodě, nadnášejí je, zatímco oni se přidržují jejich hřbetu. V pravidelných intervalech se střídají kontaktní činnosti typu objímání delfína, hlazení delfína, hraní si a vození se na hřbetě delfína (plavání s delfínem).

CENA DELFINOTERAPIE

Delfinoterapie probíhá jako série setkání s delfíny s relaxačním programem mezi setkáními. 

Doporučuje se absolvovat 10 terapií (lekcí) za sebou. Aby měla delfinoterapie smysl, je nutné absolvovat minimálně 5 terapií.

Standartní cena 10ti terapií je 3900€

Cena nezahrnuje:

- dopravu a ubytování

-stravu

- zdravotní a cestovní pojištění

Financování delfinoterapie:

Delfinoterapii si v současnosti klienti hradí z vlastních prostředků. 


(Zdroj: Oldřich Bureš - terapeut)