TORIELLO-CAREY

Ve spolupráci s maminkou Ester, paní Vaculíkovou - lékařkou na neonatologickém oddělení ve Zlíně a primářem Mackem - vznikl informační odkaz o tomto syndromu, naleznete jej:

https://www.fnbrno.cz/13-vaculikova-toriello-carey-syndrom-brno/f872


Informace o CORPUS CALLOSUM k nalezení: 

https://www.corpuscallosum.cz/corpus-callosum/corpus-callosum/souhrn-otazky-a-odpovedi