ČASTÉ DOTAZY

1. Co je veřejná sbírka?

https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D

2. Je číslo účtu 3928413359/0800 pouze pro Jakuba Guryču nebo pro více osob?

ANO, toto číslo účtu je jen pro potřeby Jakuba Guryču


3. Co je DAR? 

Dary a daň z příjmů:

"Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: Dar je bezúplatné poskytnutí "něčeho" bez protiuplatnění. Jeho poskytnutí je pro dárce nedaňovým nákladem." 

V daňové evidenci se uvádí výdaj související s pořízením daru vždy jako výdaj bez vlivu na základ daně, tedy jako výdaj nedaňový.

Uvedená skutečnost ovšem neznamená, že o hodnotu darů nelze snížit základ daně. 

Pokud dar splňuje podmínky dané zákonem o daních z příjmů (viz níže uvedené paragrafy), stává se položkou snižující základ daně (odečitatelnou položkou). 

K jeho daňovému zohlednění však dojde mimo účetnictví či daňovou evidenci, až v rámci vyplňování daňového přiznání, které obsahuje řádky určené právě k uvedení této položky. V případě, že je dárce pouze zaměstnancem a nepodává sám daňové přiznání, může mu tento dar zohlednit jeho zaměstnavatel v ročním zúčtování daně z příjmů za příslušné zdaňovací období nebo si od zaměstnavatele vyžádá potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušné zdaňovací období a Přiznání k dani z příjmů si podá sám na FÚ.

Podmínky pro uplatnění daru jako položky snižující základ daně jsou uvedeny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Fyzických osob se týká § 15 odst. 1 tohoto zákona a osoby právnické řeší § 20 odst. 8.
Minimální a maximální hodnota daru je závislá na tom, zda jde o osobu fyzickou či právnickou.

"Dárce - fyzická osoba - může odečíst ze základu daně hodnotu daru, pokud jeho hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000,- Kč, maximálně však 15% daňového základu (např. když fyzická osoba daruje 60 000,- Kč (souhrn všech darů za zdaňovací období), přičemž její základ daně je 400 000,- Kč, jako položku snižující základ daně uplatní pouze 40 000,- Kč)." Dárce - právnická osoba - může snížit základ daně za předpokladu, že hodnota daru - každého daru jednotlivě - činí alespoň 2 000,- Kč. Maximálně lze odečíst 5% ze základu daně (souhrn všech darů za zdaňovací období). Tuto odpočitatelnou položku od základu daně lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém byl dar prokazatelně poskytnut (tzn. dar poskytnutý v roce 2016 lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období za rok 2016).

4. Jak jsou "kontrolovány" finanční prostředky,které jsou vloženy na účet veřejné sbírky?

Finanční prostředky jsou kontrolovány každý rok Zlínským krajem. Vždy musí být doloženy veškeré faktury.

5. Na koho se mám obrátit, když se rozhodnu poslat finanční částku? 

kontaktujte nás  rodiče ,telefon 725242531, Email:pomocprokubu(zavináč)seznam.cz

(Potvrzení - odpočet daní) -  Ing.Martina Došková. 

Telefon 731340299. Email:Martina.doskova(zavináč)valmez.charita.cz

6. Jak dlouho bude číslo účtu fungovat?

Číslo účtu je na dobu NEURČITOU.

7. Musím si vystavit sám darovací smlouvu nebo mi ji vystaví Charita Valašské Meziříčí?

Záleží na Vašem rozhodnutí, darovací smlouvu vystaví Charita VM, ale pokud chcete, můžete si ji vystavit i sami a my Vám ji potvrdíme.

8. Co muže rodina pořídit Kubíkovi z těchto prostředků? Co už pořídili?

Veřejná sbírka má přesně stanoveno, na co se vztahuje: léky, terapie které nejsou hrazeny pojišťovnou (hippoterapie, ozdravné pobyty, stimulační pomůcky pro rozvoj a zajištění osobního asistenta ...) 

9. Mám posílat peníze jednorázově nebo trvalým příkazem každý měsíc? 

Záleží na Vašem rozhodnutí, pokud se rozhodnete posílat peníze každý měsíc trvalým příkazem, byť je to částka např. 50,- Kč, tak my víme, že můžeme předběžně objednat 10 hippoterapií a mít slevu.

Setkáváme se i s tím (převážně u firem), že je pro ně lepší poslat určitou částku na konci roku, až zjistí svou finanční bilanci a chtějí odpočet z daní.

10. Proč nemohu poslat peníze na soukromý účet rodičů, abych měl jistotu, že poslaný dar je pouze pro Kubíka?

Jako rodiče nemůžeme přijímat finanční dar na soukromý účet - dle zákona by jsme museli částku přiznat a danit.

11. Jak jinak, než finančně mužů pomoci rodině?

Rozhodli jsme se sbírat  kovová víčka, víčka od piva, nefunkční mobily a PC bedny, notebooky.

12. Jak se dozví rodina, že jsem poslal peníze na účet veřejné sbírky?

Jsme v kontaktu s charitou Valašské Meziříčí a zpětně posílají výpis z účtu. Vždy se snažíme dárcům poděkovat, proto bychom Vás - dárce chtěli požádat, jestli ve zprávě pro příjemce můžete na sebe zanechat kontakt, ať už telefonní číslo nebo email. Pokud dárce chce zůstat v anonymitě, vždy to respektujeme.

 Dne 1.8.2015 byla rozšířena veřejná sbírka:bankovní účet +POKLADNIČKY

(pokud je organizována akce pro Kubíka,je možno zapůjčit pokladničku.Tato pokladnička bude řádně zapečetěná,následně rožpečetěná a vybraná částka vložena na účet veřejné sbírky.